Wyjce na powitanie moje pisadła pisadła gościnne hmmm... - po prostu zajrzyj wspaniały kraj - Kliklandia !!! wcale nie znaczy, że nie normalne !!!
Strona początkowa Cierpienie choroby i umierania

mail do katwerka
Spis treści


Subskrypcja nowości


Co nowego?
Skomentuj Koniecznie!!!
 Katwerek 


Mój GG


Księga Gości
Księga Gości

Sąd ostateczny według św. Mateusza (rozdział 25)


31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z im, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

     byłem spragniony, a daliście Mi pić;

     byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

     byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

     byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".

37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".  41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

     byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

     byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie;

     byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie".

 44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"  45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.